Bransjeoversikt A

Annet fjørfeholdAvvirkningAnnen bryting og utvinning ikke nevnt annet stedAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgassAnnen industriproduksjon ikke nevnt annet stedAnnet installasjonsarbeidAnnen ferdiggjøring av bygningerAnnen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhetAgentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsyklerAgentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsyklerAgentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsyklerAgentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyrAgenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarerAgenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalierAgenturhandel med tømmer, trelast og byggevarerAgenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyerAgenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarerAgenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarerAgenturhandel med nærings- og nytelsesmidlerAgenturhandel med spesialisert vareutvalg ellersAgenturhandel med bredt vareutvalgAndre tjenester tilknyttet lufttransportAndre post- og budtjenesterAnnen overnattingAndre tjenester tilknyttet informasjonsteknologiAndre informasjonstjenester ikke nevnt annet stedAktive eierfondAnnen kredittgivningAnnen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet stedAdministrasjon av finansmarkederAndre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhetAndre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasserArkitekttjenester vedrørende byggverkAnnen teknisk konsulentvirksomhetAnnen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikkAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet stedAndre personaladministrative tjenesterAndre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdriftAnnen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet stedAnnen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet stedAnnen undervisning innen kulturArbeidsmarkedskursAnnen undervisning ikke nevnt annet stedAndre tjenester tilknyttet undervisningAlminnelige somatiske sykehusAndre somatiske spesialinstitusjonerAllmenn legetjenesteAnnen forebyggende helsetjenesteAmbulansetjenesterAndre helsetjenesterAldershjemAvlastningsboliger/-institusjonerArbeidstrening for ordinært arbeidsmarkedAsylmottakAndre sosialtjenester uten botilbudAndre sportsaktiviteterArbeidstakerorganisasjonerAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted